O nas

ARCHEO-ADAM – badania archeologiczne, konserwacja zabytków archeologicznych

Adam Mackiewicz.

ADRES: ulica Jaśminowa 8/2; 11-034 Stawiguda.

Oddział: Ulica 1 maja 6 lok. 203; 10-118 Olsztyn

Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Stawigudzie pod nr 36/92.

Telefon/mail 603-864-940; 89-51-26-420; adam.mackiewicz@gazeta.pl; archeoadam@gmail.com

NIP 739-112-79-19

Regon 510025784

Prowadzimy badania archeologiczne wyprzedzające inwestycje budowlane i nadzory podczas prac ziemnych w obszarach będących pod ochroną konserwatorską. Firma działa od 1992 roku. Prowadzimy kompleksowe usługi archeologiczne łącznie z przygotowaniem wniosków do pozwoleń konserwatorskich. Wykonujemy także konserwację zabytków pozyskanych w trakcie prowadzonych badań. W przypadku badań w obrębie ulic lub parkingów sporządzamy tymczasowe projekty organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniami niezbędnych instytucji. Przywracamy teren po badaniach do stanu pierwotnego, łącznie z odbudową nawierzchni. Wykonujemy wszelką dokumentację łącznie z fotografią lotniczą przy pomocy drona. Prowadzimy badania na stanowiskach wielokulturowych, w obrębie starych miast oraz na terenie fortyfikacji późnośredniowiecznych, a także cmentarzach i pojedynczych mogiłach łącznie z opracowaniami antropologicznymi. Zapewniamy pełną obsługę oraz niezbędną kadrę. W trakcie prowadzonych badań zapewniamy obsługę w zakresie detektora metali, co pozwala na pozyskanie wszelkich nawet niewielkich zabytków metalowych. Wykonaliśmy ponad 800 usług archeologicznych.

Zespól firmy:

Magdalena Bury

Izabela Górecka

Monika Krzykowska

Aleksandra Zinkiewicz

Ponadto zatrudniamy pracowników fizycznych.

Posiadamy niezbędny sprzęt do prowadzenia badań oraz usuwania i przywracania pierwotnych nawierzchni, między innymi piły do cięcia różnorodnych materiałów oraz zagęszczarki. Posiadamy także pompy zarówno do wody czystej, jak też szlamówki.