Doświadczenie

Firma istnieje od 1992 roku i w tym czasie wykonała około 900 nadzorów i badań archeologicznych.

Przeprowadziliśmy kompleksowe badania archeologiczne w obrębie trzech średniowiecznych ratuszy:

Ratusz w Ostródzie

w Ostródzie

Ratusz w Olsztynku

Jeden z tłoków pieczętnych po konserwacji

w Olsztynku

(w tym przypadku zostały pozyskano 4 miejskie tłoki pieczętne od gotyckich do 1617 roku)

Ratusz w Lubawie w trakcie badań

Zamek w Lubawie po zakończeniu badań.

w Lubawie

Olsztyn - fragment filaru

w Olsztynie

Prowadziliśmy także badania archeologiczne w obrębie gotyckich reliktów w obrębie starego ratusza w Olsztynie.

Wykonaliśmy wyprzedzające badania w obrębie zamku (teren dziedzińca zamkowego) i podzamcza w Lidzbarku Warmińskim. W tym przypadku badania wyprzedzały one budowę Hotelu Krasicki.

Prowadziliśmy badania w obrębie zamku w Olsztynie.

W 2016 roku wykonaliśmy kompleksowe badania archeologiczne zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie : dwa skrzydła i część trzeciego, cztery klatki schodowe oraz dziedziniec zamkowy wraz z międzymurzem i bramą wjazdową (szyją bramną)

Od wiosny 2018 roku prowadzone są badania archeologiczne zamku w Szczytnie.

Braliśmy udział w badaniach kompleksu osadniczego w Truso (obecnie Janów). W sumie przebadano fragment stanowiska a powierzchni 2 ha. Wykonaliśmy badania osady wielokulturowej w Lubawie (wyprzedzające budowę hali dla firmy Ikea) o powierzchni przekraczającej 4 ha, a także badania osady wielokulturowej wyprzedzające budowę drogi S 16 w miejscowości Zazdrość o powierzchni około 2 ha oraz osady wielokulturowej w Tałtach o powierzchni 2,2 ha.

Prowadzimy badania w obrębie starych miast głównie województwa warmińsko-mazurskiego. Wykonaliśmy wiele badań w obrębie fortyfikacji miejskich o głębokościach przekraczających nawet 8 m.

Prowadzimy badania wyprzedzające remonty i rewitalizacje rynków staromiejskich oraz ulic w obrębie terenów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków, między innymi rynku w Nidzicy. W trakcie tych badań uchwycono osadnictwo od 2 tysiąclecia p. n. e. aż do pierwszych wieków n. e.

Nidzica. Izolacja ceramiczna. Badania z 2017 roku.

w Nidzicy

W obrębie rynku nidzickiego w 1999 roku oraz w roku 2017 uchwycono fragment specyficznej izolacji poziomej wykonanej z naczyń ceramicznych. Ciekawostką jest fakt, iż naczynia zostały sporządzone specjalnie do tego celu